فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

مهارت های آموزشی زبان

مهارت های آموزشی زبان

آموزش کاربرد گرامر wish

چند مثال برای گرامر wish با دقت جملات wish دار زیر را بخوانیدو به ساختار و زمان های بعد از…
درس دوازدهم (قید حالت)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دوازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دوازدهم) قید حالت در زبان انگلیسی قید حالت قیدی است که چگونگی انجام کاری را…

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس یازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس یازدهم)   کاربرد some و any در زبان انگلیسی   Some و Any هر دو…
vocabulary 11

کتاب آموزش Vocabulary (درس يازدهم)

کتاب آموزش Vocabulary (درس يازدهم) کتاب آموزش Vocabulary (درس يازدهم) اگر به دنبال یادگیری کلمات پرکاربرد هستید این مجموعه کتاب…
graam wide 11

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم) حرف تعريف در زبان فارسي اگر بخواهيم اسمي…
graam wide 10

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دهم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دهم) دو كلمه tell & say اگر گفتن به…
vocabulary 10

کتاب آموزش Vocabulary (درس دهم)

کتاب آموزش Vocabulary (درس دهم) کتاب آموزش Vocabulary (درس دهم) اگر به دنبال یادگیری کلمات پرکاربرد هستید این مجموعه کتاب…
graam wide 9

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم) Simple future tense: زمان آينده ساده زمان آينده…
vocabulary 9

کتاب آموزش Vocabulary (درس نهم)

کتاب آموزش Vocabulary (درس نهم) اگر به دنبال یادگیری کلمات پرکاربرد هستید این مجموعه کتاب پاسخ گوی نیاز شما خواهد…
vocabulary-lesson-8

کتاب آموزش Vocabulary (درس هشتم)

کتاب آموزش Vocabulary (درس هشتم) اگر به دنبال یادگیری کلمات پرکاربرد هستید این مجموعه کتاب پاسخ گوی نیاز شما خواهد…