فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

کاربردهای کلمه until در زبان انگلیسی

word-uses-until

آیا با گرامر until در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ در زبان انگلیسی از until برای بیان بازه زمانی و مکانی استفاده می شود. در خصوص یادگیری زبان انگلیسی در این مقاله به بررسی کاربردهای until در زبان انگلیسی می پردازیم و  نکات طلایی استفاده از until را باهم مرور می کنیم.

 

۱. Until و till هر دو به معنای (تا) هستند و اغلب به جای هم به کار برده می شوند. Till بیشتر در انگلیسی گفتاری به کار می رود:

I’ll wait until / till I hear from you.

من صبر می کنم تا تو به من خبر بدهی.

Don’t start until / till I arrive.

تا من نیامده ام شروع نکنید. ( = شروع نکنید تا من بیایم.)

۲٫ برای نشان دادن آغاز و پایان یک دوره ی زمانی می توان از فرمول till/until … from استفاده کرد:

I usually work from nine until / till five.

من معمولاً از ساعت نه تا پنج کار می کنم.

در این کاربرد میتوان از فرمول from … to … نیز استفاده کرد:

I usually work from nine to five.

۳٫ در گرامر until می تواند قبل از نام شهرها به معنای (تا) به کار برود:

You drive until Liverpool and then I’ll take over.

تا لیورپول تو رانندگی کن ، از آنجا به بعد من می رانم.

Stay on the train until Birmingham , and then change for Peterborough.

با این قطار تا بیر مینگام برو و بعد قطار پیتر برو را سوار شو.

 توضیح : باید توجه داشت که اگر نام شهر ذکر نشود نمی توان until / till را به معنی (تا) در مفهوم مکان به کار برد . بنابراین نمی توان گفت:

We walked until / till the edge of the forest.

بلکه باید گفت :

We walked as for as the edge of the forest.

ما تا کنار جنگل قدم زدیم .

امتیازدهی به post
مقاله پیشنهادی به شما  آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دهم)

دیدگاه‌ها (0)