فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس سوم)

grammar 3

دو مصدر استثنایی :

در انگلیسی دو مصدر داریم که استثنائی هستند، یعنی با فاعلهای مختلف به شکلهای گوناگون در می آیند، اگر پس از صرف کردن، در داخل این جملات افعال کمکی بکار ببریم به مرجع خود بر می گردند یعنی am-is-are به be برمیگردد، دومین مصدر to have است که با فاعلهای مختلف در بعضی جاها به شکلهای دیگر در می آید و اگر در آنها افعال کمکی بکار ببریم به شکل مادر خود بر می گردند.

example

برای تمرین جملات فارسی زیر را  با استفاده از قواعدی که تاکنون خواندیم به زبان انگلیسی باز نویسی می کنیم:

۱- آیا من بداخلاق نیستم؟       

۲- آیا آنها درس نمی خوانند هر روز اینجا؟

۳- آیا تو هر روز به معلم گوش نمی دهی؟

۴- من میتونم مؤدب باشم توی کلاس؟

۵- پدرم میتواند نهار بخورد.

۶- او ممکن است یک ماشین داشته باشد.

? Am I not bad tempered

 ? Don’t they study here every day

? Don’t you listen to the teacher every day

 ? Can I be polite in class

My father can have lunch

He may have a car

دو فعلیها در جمله و طرز بکار بردن دو فعلیها در جمله :

اگر در جمله دو فعل اصلی بیاید بین دو فعل اصلی علامت to به کار می بریم

اگر در جمله یک فعل کمکی و یک فعل اصلی بیاید to لازم نیست به جز دو فعل ought to 

اگر فعل های ما از مصدر to be باشد یعنی (am-is-are) و یا از مصدر To have یعنی has و have وقتی که در جمله افعال قصدی را بکار می بریم، افعالی همچون ( have-has و am-is-are ) به مرجع خود یعنی (have , be) تبدیل می شوند.

افعال قصدی عبارتند از:

example2

 

تفاوت have to و must :

I must go

(تاکید زیاد) من حتمًا باید بروم

I have to go

من مجبورم بروم

تذکر: با توجه به مطلب فوق گذشته فعل must و had to  می باشد.

تذکر: اگر بعد از has , have اسم بیاید معنی داشتن و خوردن دارد.

I will have my lunch

من ناهارم را خواهم خورد

She has a book

او یک کتاب دارد

examle

تذکر: اگر بعد از has , have عبارت (to) بیاید معنی مجبور بودن را دارد.

example 5

جمله مثبت، سئوالی، منفی و منفی سئوالی جملات زیر را بنویسید؟

جمله اول به طور کامل پاسخ داده شده است، تکمیل دو جمله دیگر به عنوان تمرین بر عهده شما می باشد.

مقاله پیشنهادی به شما  آموزش Vocabulary (درس پنجم)

 

آنها می خواهند به معلم گوش بدهند هر روز

من باید انگلیسی صحبت کنم هر روز

او دوست دارد یک ماشین داشته باشد

They want to listen to the teacher every day

Do they want to listen to the teacher every day  ?q

They don’t want to listen to teacher every day

Don’t they want to listen to teacher every day  ?q

 

I must speak English every day

He likes to have a car

امتیازدهی به post

دیدگاه‌ها (0)