فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس ششم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس ششم)

زمان حال استمراری

زمان حال استمراری : کاری که در زمان حال به صورت استمرار انجام می شود.

طرز ساخت : در زبان فارسی اگر به حاضر ساده علامت دارم-داری- دارد-داریم-دارید-دارند و یا علامت « در حال » اضافه کنیم حاضر استمراری به دست می آید در گرامر زبان انگلیسی اگر بیاییم به حاضر ساده علامت be +ing اضافه کنیم به ما حال استمراری می دهد.

subject + to be + verb + ing

تذکر: be عبارتند از are,is,am که بین فاعل و فعل اصلی می آید و ing بلافاصله بعد از فعل اصلی می آید.

تغییرات در زمان حال استمراری : به وسیله are , is , am انجام می شود.

 

نشانه های حال استمراری:

۱- وجود are,is,am بین فاعل و فعل اصلی

۲- وجود ing در آخر فعل اصلی

۳- وجود قیود زمان در آخر جمله از قبیل :

now – at present – at present – at the moment – This morning – This year – This week

۴- وجود افعال امری هشدار دهنده :

look – listen – be careful – hush up! – stop – keep

 

Listen! Someone’s knocking the door

گوش کن – یک نفر داره در می زنه

 

Be careful he is eavesdropping

مراقب باش داره استراق سمع میکنه

چند تذکر مهم :

۱- افعالی مانند like-know-understand-want در جمله ing نمی گیرند.

۲- افعالی که به y ختم می شوند در موقع ing گرفتن y آنها حذف نمی شود بلکه ing به آخر آن اضافه میشود.

example

۳- افعالی که به e ختم می شوند در موقع ing گرفتن e حذف می شود و به جای آن ing می نشیند به جز فعل be که e آن حذف نمی شود.

example

۴- افعالیکه یک بخشی هستند و به حرف بی صدا ختم می شوند اگر قبل از حرف بی صدا فقط یک حرف صدا دار داشته باشند (a,e,i,o,u) در موقع ing گرفتن حرف آخر تکرار سپس به آن ing اضافه می شود.

exmple

۵- افعالی که به ie ختم می شوند در موقع ing گرفتن ie تبدیل به y می شود سپس به آن ing اضافه می شود.

example

امتیازدهی به post
مقاله پیشنهادی به شما  کتاب آموزش Vocabulary (درس هفتم)

دیدگاه‌ها (0)