فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس اول)

grammar

ساختار کامل جمله در زبان انگلیسی را میتوان به صورت زیر در نظر گرفت؛

قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل

 

تعریف فاعل:

کننده کار را فاعل می گویند و می تواند به صورت ضمیر یا اسم بکار رود، مثل علی آمد، که میتوانیم بنویسیم او آمد. او ضمیر فاعلی است، ضمایر فاعلی عبارتند از:

فهرست ضمایر فاعلی

 

تعریف فعل:

کاری را که فاعل انجام میدهد، فعل میگویند. برای تبدیل فعل به مصدر در زبان فارسی از حرف (ن) در آخر فعل استفاده میشود به عنوان مثال فعل گفت با استفاده از حرف (ن) به مصدر گفتن تبدیل می شود، با در نظر گرفتن این موضوع در زبان انگلیسی نیز برای رساندن فعل به مصدر از to استفاده می شود.

مصدر و فعل

قید مکان :

محل انجام گرفتن فعل را قید مکان گویند.

at home : درخانه

at the school : در مدرسه

in the class : در کلاس

 

قید زمان :

زمان انجام گرفتن فعل را قید زمان گویند.

today : امروز

every day : هر روز

every other day : یک روز در میان

 

صفت ملکی :

صفاتی هستند که همراه اسم می آیند و بدون اسم معنی ندارند و مالکیت را می رسانند . در زبان
فارسی صفت بعد از اسم می آید ولی در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم می آید.

4/5 - (2 امتیاز)
مقاله پیشنهادی به شما  5 مزیت دو زبانه بودن

دیدگاه‌ها (0)