فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

آموزش گرامر انگلیسی و معرفی دستور زبان انگلیسی

گرامر

گرامر انگلیسی: دستور زبان یا گرامر در هر زبانی یعنی آرایش خاص کلمات با نقش های مختلف در کنار یکدیگر.

دلیل آموزش و یادگیری گرامر زبان انگلیسی

برخی معتقدند که نباید گرامر انگلیسی خواند. از لحاظ ساختارجمله ای شاید این جمله درست باشد ولی می توان آن را بهتر بیان کرد: گرامر را باید به درستی خواند. خواندن ساختارهای گرامری و حفظ آن ها کار اشتباهی می باشد و متاسفانه عمده ی زبان آموزان به این کار عادت کرده اند. برای مثال، ساختار Present Perfect را می خوانند و یاد می گیرند و تمام تمرین های آن را به درستی انجام می دهند. اما مشکل از آنجا شروع می شود که چون تمام توجه شان به ساختار است، از مفاهیم و کاربردها غافل شده و به جای استفاده درست از این ساختار، هر جا که دوست داشتند از آن استفاده کرده تا نوشته یا گفته ی خود را جذاب ترنشان دهند. مشکل همین جاست! اگر گرامر مفهومی یاد گرفته شود، اتفاقا خیلی هم کمک می کند.

چطور گرامر انگلیسی را یاد بگیریم؟

همانطور که گفته شد، گرامر انگلیسی باید مفهومی یا Conceptual یاد گرفته شود؛ مثلا به جای خواندن و حفظ کردن ساختار Present Perfect و به خاطر سپردن اسمِ این ساختار، بهتر است یاد بگیریم چطور باید راجع به تجربه ها و دستاوردهای خود صحبت کنیم! یا اینکه چطور بگوییم که مدت هاست یک معلم هستم (قبلا معلم شدم و هنوز معلم هستم). این دو مثال، دو کاربرد از ساختار مذکور است. پس، به این شکل، هم ساختارهای گرامری را یاد می گیریم، هم می توانیم به درستی در جایشان از آن ها استفاده کنیم. اگر میخواهید بیشتر بدانید که چگونه گرامر انگلیسی را یاد بگیریم روی لینک کلیک کنید.

در آموزش گرامر انگلیسی چه مباحثی با چه اولویتی وجود دارند؟

مباحث گرامری زیادی وجود دارند که در سطوح مختلف از Starter تا Proficiency تقسیم بندی می شوند. انتشارات دهکده زبان در این مقاله ، به مهم ترین آن ها اشاره می کند. این گرامرها همچنین برای تمامی آزمون های نامبرده زیر لازم و ضروری هستند.

مقاله پیشنهادی به شما  کتاب آموزش Vocabulary (درس چهارم)
معادل فارسی ساختارهای گرامری

English Grammatical Structure

حالت های زمانی در انگلیسی English Tenses
فعل های کمکی وجهی مُدال Modal Auxiliary Verbs
جملات شرطی Conditional Sentences
مصدرهای با to و ing- Gerunds and Infinitives
اسامی و حروف تعریف Articles and Nouns
معرف های اسم (صفات اشاره و غیره) Noun Determiners
صفات و قیود Adjectives and Adverbs
جمله واره های موصولی Relative Clauses
عبارت، جمله واره و جمله Phrase, Clause, Sentence
انواع جمله Sentence Types
جمله واره های پیرو (وابسته) Subordination
قیود ربط Conjunctive Adverbs and Coordination
بازنویسی، گفتن به بیانی دیگر Paraphrasing, Saying in other words
حروف اضافه Prepositions
افعال چند تکه ای Phrasal Verbs
عبارات Phrases
کاربردهای زبانی Functions
صفات تفضیلی مضاعف Double Comparatives
ساختارهای موازی Parallel Structures
ساختارهای تاکیدی معکوس Inversion
ساختارهای تاکیدی Cleft Cleft Structures
نقل قول غیرمستقیم Reported Speech
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاه‌ها (0)