فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هفتم)

graam wide 7

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هفتم) گذشته ساده تعريف: كاري است كه در گذشته انجام گرفته و تمام شده. طرز ساخت : اگر به حال ساده ied يا ed اضافه كنيم گذشته ساده به دست مي آيد.

افعال در گذشته دو دسته اند:

افعال بي قاعده و با قاعده

تغييرات در گذشته: به عهده فعل كمكي did مي باشد.

تذكر بسيار مهم : وقتي كه didn’t يا did مي آيد ied يا ed حذف و اگر فعل بي قاعده باشد به حالت اول خود بر مي گردد.

 

نشانه هاي گذشته ساده:

نشانه هاي گذشته ساده

تذكر مهم : اگر در يك جمله دو فعل داشته باشيم فقط فعل اولي به گذشته تبديل مي شود.

تذكر : افعالي كه به y ختم مي شوند اگر قبل از y حروف صدادار داشته باشد براي تبديل به گذشته فقط ed مي گيرند.

افعالي كه به ايگرگ ختم ميشوند

و افعالي كه به y ختم مي شوند اگر قبل از y حروف صدادار نداشته باشند براي تبديل به گذشته y را برميداريم و تبديل i مي كنيم سپس ed  اضافه مي كنيم كه ied مي شود.تبديل اي دي به آي ديجملات زير را به انگليسی ترجمه کنيد:

-1 آنها كمك كردند به ما در كلاس ساعت 2 ديروز
-2 ما ديديم شما را در پارك ساعت 5 هفته گذشته
-3 ما ميخواستيم برويم مدرسه چند روز پيش
-4 ما دوست داشتيم مؤدب باشيم در كلاس در سال 1367
-5 ما خسته بوديم ديروز
-6 پسره پارسال تنبل بود

They helped us in the class at 2 o’clock yesterday

We saw you in the park at 5 o’clock last week

We wanted to go to school the other day

We liked to be polite in the class in 1367 year

We were tired yesterday

The boy was lazy last year

امتیازدهی به post
مقاله پیشنهادی به شما  آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هشتم)

دیدگاه‌ها (0)