فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دوم)

gram wideee 2

خواص صفت در انگلیسی:

۱- قبل از اسم می آیند

۲- اسم را محدود می کنند

۳- با اسم بعد از خودش هیچگونه موافقتی ندارد بجز صفتهای this و that که بسته به اسم بعد، جمع یا مفرد خواهند شد.

Capture 1

مفعول :

مفعول کسی یا چیزی است که فاعل بر روی آن کاری را انجام می دهد.

در جملات فارسی مفعول معمولا قبل از، را  قرار میگیرد.

حسن علی را دید   Hassan saw Ali

حسن او را دید     Hassan saw him

ضمایر مفعولی عبارتند از :

Capture 2

 

صفات ملکی عبارتند از :

Capture 3

 

افعال کمکی (معین):

افعالی هستند که بین فاعل و فعل اصلی می آیند و بعد از آنها to نمی آید، به جز در ought to و used to

مثال:               

can توانستن  –  must باید  –  should باید  –  may  ممکن بودن

 

خاصیت های افعال کمکی :

۱- بین فاعل و فعل اصلی می آیند

۲- با جابجا شدن، باعث تغییرات در جمله می شوند یعنی افعال کمکی با رفتن به اول جمله، جمله را سئوالی می کنند.

در زبان فارسی برای سئوالی کردن جمله سه علامت (آیا – مگر – لحن) را در جملات خود استفاده می کنند و جلوی جمله علامت سئوال می گذارند ولی در انگلیسی برای سئوالی کردن، افعال کمکی را به اول جمله می برند اگر جمله فعل کمکی نداشت از افعال کمکی do و does استفاده میکنند.

Capture 4

تذکر: همیشه I و we به You تبدیل می شوند.

Capture 5

۳- در زبان فارسی اگر بخواهیم جمله ای را منفی کنیم به آن (ن) اضافه می کنیم ولی در زبان انگلیسی برای منفی کردن به افعال کمی not اضافه می کنیم و بهتر است آنها را به شکل مخفف بنویسیم.

تدکر: اشکال am not و may not مخفف نمی شوند.

Capture 6

 

 

 

 

 

 

 

 

۴- سوالی منفی کردن افعال کمکی :

روش اول: افعال کمکی مخفف شده را به اول جمله می بریم.

روش دوم : اگر فعل کمکی not مخفف نشده باشد فعل کمکی را به اول جمله برده و not را هم سر جایش قرار می دهیم.

Capture 7

Capture 8

 

مقاله پیشنهادی به شما  آموزش کاربرد گرامر wish

The :

حرف تعریف بوده و دارای سه معنی است، ( را – که – کسره)

Capture 9

 

 

 

 

 

 

در جمله اول ” من سیب می خورم”، سیب نا مشخصی خورده میشود. در جمله دوم ” من سیب را می خورم”،
سیب مشخص می شود یا به عبارتی تعریف می شود. در جمله سوم ” من سیب قرمز را می خورم یا من سیبی را که قرمز است، می خورم”، سیب مشخص تر می شود یا به عبارتی، دقیقتر تعریف می شود.

 

4.9/5 - (59 امتیاز)

دیدگاه‌ها (0)