فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم)

graam wide 9

Simple future tense: زمان آينده ساده

زمان آينده : كاري است كه در زمان آينده انجام خواهد شد.

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم)

آموزش گرامر زبان

براي اول شخص مفرد و اول شخص جمع بيشتر به جاي will مي توانيم از shall هم استفاده كنيم.

نشانه هاي زمان آينده ساده:

  • وجود فعل كمكي will و يا shall بين فاعل و فعل اصلي
  • وجود قيود زمان مثل فردا tomorrow
les 9 b

به عمده فعل كمكي will يا shall مي باشد كه با not منفي مي شوند

تغييرات در زمان آينده :

به عمده فعل كمكي will يا shall مي باشد كه با not منفي مي شوند و به شكل won’t و shan’t در مي آيند.

تذكر بسيار مهم:

با كلمات زير will يا shall به كار نمي رود.

les 9 bc

براي اول شخص مفرد و اول شخص جمع بيشتر به جاي

آموزش گرامر زبان انگلیسی

براي اول شخص مفرد و اول شخص جمع بيشتر به جاي

les 9 abb

به عمده فعل كمكي will يا shall مي باشد كه با not منفي مي شوند

les 9 abb

به عمده فعل كمكي will يا shall مي باشد كه با not منفي مي شوند

آموزش گرامر زبان

به عمده فعل كمكي will يا shall مي باشد كه با not منفي مي شوند

les 9 bcb

teach lesson nine

les 9 bcdc

امتیازدهی به post
مقاله پیشنهادی به شما  کتاب خودآموز مکالمه اسپانیایی در 90 روز به شیوه نصرت

دیدگاه‌ها (0)