فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

آموزش کاربرد گرامر wish

خرید بهترین کتاب های گرامر

اگر گامی در جهت یادگیری زبان انگلیسی برداشته اید، لازم است بدانید که یادگیری گرامر آسان نیست غلبه بر مشکلات در مسیر یادگیری بسیار مهم است. زیرا بدون مطالعه گرامر امکان پیشرفت در این زمینه وجود ندارد. تعداد زیادی کتاب های کامل برای یادگیری در گرامر انگلیسی وجود دارد که مناسب است

پس از آن می توانید گرامر انگلیسی را به صورت اصولی یاد بگیرید.  ما در تیم انتشارات دهکده زبان تصمیم گرفتیم بهترین کتاب های گرامر زبان انگلیسی را از سطح مبتدی تا پیشرفته به شما معرفی کنیم و با مزایای هر کتاب آشنا شویم. بنابراین، اگر قصد خرید کتاب های زبان انگلیسی برای بهبود گرامر خود را دارید و می خواهید در مورد این کتاب ها بیشتر بدانید، و آن ها را باقیمت عالی به صورت خرید عمده کتاب زبان تهیه کنید بهترین انتخاب را کرده اید.

 

چند مثال برای گرامر wish

با دقت جملات wish دار زیر را بخوانیدو به ساختار و زمان های بعد از کلمه wish دقت کنید.

 • Why did you wish to see the manager
 • I wished to make a complaint
 • Can I help you
 • I wish to talk to Mr. Hashemi
 • I wish you a good luck
 • I have best wishes for you
 • I wish for a great breakfast
 • I wish for an exciting day without any problems
 • I wish I knew how to speak German
 • I wish I lived nearer my work
 • I wish I had studied better to get a better score in IELTS exam
 • I wish I hadn’t had a fight with my manager
 • I wish I hadn’t spent much money instead I wish I had saved my money
 • I wish he would write more often

Wish + (that) + یا همان گذشته ساده past simple:

از ‘wish’ برای صحبت کردن در مورد چیزهایی استفاده می کنیم که دوست داریم متفاوت باشند- در زمان حال یا آینده. ‘wish’ در واقع برای مواردی بکار می رود که غیر ممکن یا بسیار بعید به نظر می رسند.

 • I wish that I had a big house (I don’t have a big house, but it’s a nice idea!).
 • I wish that we didn’t need to work today (we do need to work today, unfortunately).
 • I wish that you lived close by (you don’t live close by).
 • I wish that John wasn’t busy tomorrow* (he is busy, unfortunately).
مقاله پیشنهادی به شما  آموزش Vocabulary (درس پنجم)

 

 در نوشتار رسمی، به جای ‘was’از ‘were’ استفاده می شود. این صحیح است، اما استفاده از ‘was’ نیز نادرست نیست، درست مانند شرطی نوع دوم.

‘I wish I were rich’ or ‘I wish I was rich’. “کاش پولدار بودم.”

همچنین از ‘wish‘ با ‘could‘ برای صحبت کردن در مورد چیزهایی در زمان حال و آینده استفاده می کنیم که دوست داریم متفاوت باشند. در این شرایط، ‘could‘ گذشته ساده ‘can‘ است.

یکی از کاربردهای ‘can‘ صحبت کردن در مورد توانایی است. به عنوان مثال، ‘I can speak Spanish‘ “من می توانم اسپانیایی صحبت کنم” یا ‘I can’t drive‘ “نمی توانم رانندگی کنم”. یکی دیگر از کاربردهای ‘can’ صحبت کردن در مورد احتمال است. برای مثال، ‘we can’t come to the party tonight‘ “ما نمی توانیم امشب به مهمانی بیاییم” یا ‘John can help you clean up‘ “جان می تواند به شما در تمیزکاری کمک کند”.

از ‘could‘ به همراه ‘wish‘ هم برای صحبت کردن در مورد توانایی و احتمال استفاده می شود.

I wish that I could speak Spanish (but, unfortunately, I can’t speak Spanish).
I wish that I could drive (I can’t drive).
I wish that we could go to the party tonight (unfortunately, we’re busy so we can’t go).
I wish that John could help you clean up (John is at work, so he can’t help).

Wish + would:

hز این ساختار گرامر wish در زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم دیگران کاری را انجام بدهند یا ندهند یا چیز هایی که قابل تغییر نیستند.

 

مثال: فرض کنید که همسر شما شب ها هنگام خواب بلند خورپف می کند و شما به سختی خوابتان می برد در این صورت میگویید ای کاش همسرم خور خور نمیکرد.

I wish john wouldn’t snore at night

 

مثال: فرض کنید که در کشوری زندگی می کنید که بی کاری در آن به شدت وجود دارد و می گویید ای کاش دولت فکری می کرد.

مقاله پیشنهادی به شما  روش‌های یادگیری رایگان زبان انگلیسی

I wish the government would solve the unemployment

 

مثال: فرض کنید دوست شما به شدت سیگار میکشد و این باعث آزار شما می شود در این صورت می گویید کاشکی غلام سیگار نکشد.

I wish that Gholam wouldn’t smoke

 

آرزو کردن در زمان گذشته:

Wish + (that) +  یا همان گذشته کامل past perfect

برای ابراز پشیمانی در مورد گذشته می توانیم از ‘wish‘ با گذشته کامل استفاده کنیم- یعنی مواردی که قبلاً اتفاق افتاده اند اما آرزو می کنیم که به روش متفاوتی اتفاق افتاده بودند. این کاربرد گرامر wish بسیار شبیه به شرطی نوع سوم است.

I wish that I had studied harder at school. (I didn’t study hard at school, and now I’m sorry about it.)
I wish that I hadn’t eaten so much yesterday! (But I did eat a lot yesterday. Now I think it wasn’t a good idea.)
I wish that the train had been on time. (But unfortunately the train was late, and so I missed my interview.)

امتیازدهی به post