فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

فعالیت سرگرم کننده با کلمات پرسشی انگلیسی

کلمات سؤالی انگلیسی

امروز تمرینات مرتبط با کلمات پرسشی انگلیسی را که دانش آموزان در سطح مبتدی و ابتدایی استفاده می کنند را انجام می دهیم و با شما به اشتراک می گذاریم! این مبحث گرامری را معمولا چگونه آموزش می دهید؟ معلمان دروس شما چطور پیش می رود؟
من بزرگترین طرفدار یادگیری از طریق انجام دادن هستم، بنابراین متوجه خواهید شد که همه آموزش ها در این مقاله دارای تمرین هستند.
خصوصا در مبحث یادگیری کلمات پرسشی انگلیسی تمرین کردن بسیار مهم است. به این ترتیب مطمئن می‌شویم که دانش‌آموزان بیشترین چیزی را که می‌توانند یاد می‌گیرند، لذت می‌برند و خودشان را به چالش می‌کشند! و به خوبی با کلمات پرسشی انگلیسی آشنا میشوند.

درس را به چند مرحله تقسیم کردیم که در ادامه مطلب توضیح داده شده است. در اینجا می خواهم به شما نشان دهم که به چه روشی تمرینات را باهم قرار است انجام دهیم:

1- when does mina go to backery
2-how buys brown bread
3-?where does mina go
4-how does mina go to the bakery
5-what does the backer sell
6-which bread does mina buy
7-why does mina by to brown bread
8-whoes favourite food is brown bread

تمرین 1: ساختن 8 سوال با 8 کلمه پرسشی

کلمات پرسشی انگلیسی هشت مورد می باشد:

What
Where
When
Why
Who
How
Which
Whose

حالا از دانش آموزان بخواهید که با این هشت کلمات پرسشی انگلیسی 8 سوال بسازند.

تمرین کلمات سوالی برای یادگیری معنی:
با استفاده از کلمات زیر جاهای خالی را با کلمه سوال درست پر کنید:

 

(when- who- where-how- that- which-why-whose)

we use———to ask about the time somhhing about happen
we use———to ask about person
we use———to ask about the place something happens at
we use———to ask about the something happen
we use———to ask about a thing
we use———to ask about a thing a mang afew choices
we use———to ask about the reson so9mthing happens
we use———to ask about a thing the person that owns something

 

اکنون که دانش‌آموزان متوجه شده‌اند که کلمات پرسشی انگلیسی چیست، باید معنای آنها را تجزیه و تحلیل کنند.

برای انجام این کار، فهرستی از تعاریف را نوشتم.

ما کلمات پرسشی انگلیسی برای پرسیدن داریم:

زمانی که اتفاقی می افتد؛
مردم؛People
مکانی که چیزی در آن اتفاق می افتد.
راهی که اتفاقی می افتد؛
چیزها؛Things
انتخاب از میان چند احتمال؛
دلایل؛Reasons
مالکیت.
این تمرین از دانش‌آموزان می‌خواهد که تعاریف را با نوشتن کلمه سوال صحیح برای هر یک تکمیل کنند.

تمرین کلمات پرسشی برای یادگیری:
با استفاده از کلمات داده شده جمله سوالی بنویسید:

کلمات سؤالی انگلیسی

برای آموزش به دانش‌آموزان از تشکیل سؤالات با استفاده از کلمات نامرتب را انتخاب کردم.

من شش سوال نوشتم اما کلماتی که آنها را تشکیل می دهند ترتیب درستی ندارند. دانش آموزان باید آن ها را مرتب کنند.

قوانین دستور زبان
این مرحله، مرحله مورد علاقه دانش آموزان است. این چیزی است که زبان آموزان برای آن آمده اند: قوانین دستور زبان!

دانش آموزان عاشق یادگیری قواعد گرامر و تمرین تلفظ هستند، این دو مرحله است که باعث می شود احساس کنند درس خوبی داشته اند! در این راستا مطلبی قبلا تحت عنوان یادگیری صفر تا صد گرامر انگیسی برای شما آماده شده است که خواندن آن خالی از لطف نیست.
این را در هنگام برنامه ریزی در نظر داشته باشید!

اما هرگز به آنها فهرستی از قوانین را حاضر و آماده در اختیارشان قرار نگذارید! آنها را مجبور به کشف آنها کنید!

فهرستی از قوانین در مورد نحوه تشکیل سؤالات و استثنائات وجود دارد، اما دانش آموزان باید برخی از جزئیات را پر کنند.

تمرین هایی برای تمرین تلفظ:
کلمات سؤالی انگلیسی
این مرحله تلفظ بر روی هشت کلمه سوالی و رونویسی آوایی آنها تمرکز دارد. ابتدا از دانش آموزان بخواهید که کلمات پرسشی انگلیسی را با صدای بلند بخوانند و به اشتباهاتی که مرتکب می شوند توجه کنند. سپس خودتان آنها را بخوانید تا تلفظ صحیح را به آنها آموزش دهید. این روش به آنها مدلی برای تکرارکردن را یاد می دهد. روشی به نام دریل را تمرین کنید: زمانی که دانش آموزان چندین بار تکرار می کنند تا تلفظ آنها درست باشد. اگر نمی توانید کلمات را برای زبان آموزان خود به عنوان نمونه قرار دهید یا نیاز به گوش دادن به آنها دارید، پیشنهاد می کنم از یک فرهنگ لغت آنلاین استفاده کنید. آنها همیشه تلفظ را ارائه می دهند: به دنبال دکمه نماد صوتی در بالای تعریف بگردید. دیکشنری که من بیشتر استفاده می کنم دیکشنری آنلاین کمبریج است. در آن جا رونویسی آوایی هر کلمه سوالی را دارد. از دانش آموزان بخواهید تلفظی را که تازه یاد گرفته اند تکرار کنند و این بار به واژه ها توجه کنند. دانش آموزان باید یاد بگیرند که چگونه واژه ها را بخوانند تا تلفظ خود را اصلاح کنند. برای آنها بسیار مفید خواهد بود اگر به آنها اجازه دهید تمام سؤالات را تمرین کنند تا آنها را نیز روان و با لحن درست بخوانند.

5/5 - (3 امتیاز)