فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

#آموزش_گرامر

آموزش کاربرد گرامر wish

چند مثال برای گرامر wish با دقت جملات wish دار زیر را بخوانیدو به ساختار و زمان های بعد از…
درس دوازدهم (قید حالت)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دوازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دوازدهم) قید حالت (condition) در زبان انگلیسی condition قیدی است که چگونگی انجام کاری را…
graam wide 11

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم) حرف تعريف در زبان فارسي اگر بخواهيم اسمي…
graam wide 10

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دهم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دهم) دو كلمه tell & say اگر گفتن به…
graam wide 9

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم) Simple future tense: زمان آينده ساده زمان آينده…
graam wide 8

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هشتم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هشتم) To Do You did فعل اصلی فاعل Did you do?m اصلی کمکی He does…
graam wide 7

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هفتم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هفتم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هفتم) گذشته ساده تعريف: كاري است كه در گذشته انجام…
vocabulary 3

کتاب آموزش Vocabulary (درس سوم)

کتاب آموزش Vocabulary (درس سوم) اگر به دنبال یادگیری کلمات پرکاربرد هستید این مجموعه کتاب پاسخ گوی نیاز شما خواهد…
vocabulary

آموزش Vocabulary (درس دوم)

کتاب آموزش Vocabulary (درس دوم) اگر به دنبال یادگیری کلماتی هستید که بتوانید مسلط و با اعتماد بنفس از آنها…
آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس ششم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس ششم)

زمان حال استمراری زمان حال استمراری : کاری که در زمان حال به صورت استمرار انجام می شود. طرز ساخت…
كلمات پرسشی در آموزش گرامر زبان انگلیسی

كلمات پرسشی در گرامر (درس پنجم)

(Question Words) كلمات پرسشی در آموزش گرامر زبان انگلیسی   ۱- اگر فاعل مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی…
graam wide 4

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس چهارم)

Simple Present Tense ( زمان حال ساده حاضر ساده ) زمان حال ساده : کاری است که به صورت عادت…