فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

#آموزش_زبان_انگلیسی

آموزش کاربرد گرامر wish

چند مثال برای گرامر wish با دقت جملات wish دار زیر را بخوانیدو به ساختار و زمان های بعد از…
درس دوازدهم (قید حالت)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دوازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دوازدهم) قید حالت (condition) در زبان انگلیسی condition قیدی است که چگونگی انجام کاری را…
آموزش گرامر زبان some و any (درس یازدهم)

Some و Any آموزش گرامر زبان (درس یازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس یازدهم)   کاربرد some و any در زبان انگلیسی   Some و Any هر دو…
graam wide 11

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم) حرف تعريف در زبان فارسي اگر بخواهيم اسمي…
graam wide 10

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دهم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دهم) دو كلمه tell & say اگر گفتن به…
graam wide 9

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم) Simple future tense: زمان آينده ساده زمان آينده…
کتاب آموزش Vocabulary (درس هفتم)

کتاب آموزش Vocabulary (درس هفتم)

کتاب آموزش Vocabulary (درس هفتم) اگر به دنبال یادگیری کلمات پرکاربرد هستید این مجموعه کتاب پاسخ گوی نیاز شما خواهد…
graam wide 7

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هفتم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هفتم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هفتم) گذشته ساده تعريف: كاري است كه در گذشته انجام…
کتاب آموزش Vocabulary (درس ششم)

کتاب آموزش Vocabulary (درس ششم)

کتاب آموزش Vocabulary (درس ششم) اگر به دنبال یادگیری کلمات پرکاربرد هستید این مجموعه کتاب پاسخ گوی نیاز شما خواهد…
vocabulary 5

آموزش Vocabulary (درس پنجم)

 آموزش Vocabulary (درس پنجم) اگر به دنبال آموزش Vocabulary و یادگیری کلمات پرکاربرد هستید این مجموعه کتاب پاسخ گوی نیاز…
vocabulary 4

کتاب آموزش Vocabulary (درس چهارم)

کتاب آموزش Vocabulary (درس چهارم) اگر به دنبال یادگیری کلمات پرکاربرد هستید این مجموعه کتاب پاسخ گوی نیاز شما خواهد…
vocabulary 3

کتاب آموزش Vocabulary (درس سوم)

کتاب آموزش Vocabulary (درس سوم) اگر به دنبال یادگیری کلمات پرکاربرد هستید این مجموعه کتاب پاسخ گوی نیاز شما خواهد…