فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

Grammar

درس دوازدهم (قید حالت)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دوازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دوازدهم) قید حالت در زبان انگلیسی قید حالت قیدی است که چگونگی انجام کاری را…

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس یازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس یازدهم)   کاربرد some و any در زبان انگلیسی   Some و Any هر دو…
graam wide 11

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم) حرف تعريف در زبان فارسي اگر بخواهيم اسمي…
graam wide 10

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دهم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دهم) دو كلمه tell & say اگر گفتن به…
graam wide 9

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم) Simple future tense: زمان آينده ساده زمان آينده…
graam wide 8

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هشتم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هشتم) To Do You did فعل اصلی فاعل Did you do?m اصلی کمکی He does…
graam wide 7

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هفتم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هفتم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هفتم) گذشته ساده تعريف: كاري است كه در گذشته انجام…
example

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس ششم)

زمان حال استمراری زمان حال استمراری : کاری که در زمان حال به صورت استمرار انجام می شود. طرز ساخت…
graam wide 5

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس پنجم)

(Question Words) کلمات پرسشی یا استفهامی   ۱- اگر فاعل مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی :  چه کسی…
graam wide 4

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس چهارم)

Simple Present Tense ( زمان حال ساده حاضر ساده ) زمان حال ساده : کاری است که به صورت عادت…