فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

نوشتن پارگراف در زبان انگلیسی

نوشتن پارگراف در زبان انگلیسی

برای نوشتن پارگراف در زبان انگلیسی دو اصل مهم واساسی رایتینگ در نظر گرفته میشود:

1- coherence

2- cohesion

coherence

در این مقاله میخواهیم به بررسی این دو اصل بپردازیم و ببینیم  به چه معنا هستند؟ نحوه ی به کارگیری آن ها در رایتینگ چگونه است؟ و در کجا باید از آن ها استفاده کرد؟ و ببینیم که این دو اصل چطور باعث میشه رایتینگ ما بهتر بشه و بهتر بنویسیم؟

کلمه coherence به معنای پیوستگی، انسجام، همخوانی و سازگاری میباشد.

وظایف ما برحسب coherence بررسی ارتباط کلمات به لحاط معنایی و مفهومی مرتبط با موضوع و جمله میباشد. برای سنجش میزان درستی کلمات به کار برده شده، سوالاتی ازخود میپرسیم. مثال: آیا کلماتی که در جمله استفاده کرده ایم به هم مرتبط است یا خیر؟ آیا چیز اضافه ای در جمله قرار داده ایم یا خیر؟

استفاده از فرمت ها

برای نوشتن پارگراف در زبان انگلیسی ، فرمت های مختلفی وجود دارد. یکی از فرمت های نوشتن در انگلیسی TEBERمیباشد. نوشتن بر مبنای این فرمت، به ما کمک می کند تا اصولی و کاربردی بنویسیم، و استفاده از کلمات در جمله ها و ایده ها به هم مرتبط باشند.

در TEBER به رعایت چهار نکته میپردازیم:

1- topic: هر پارگراف باید داری موضوع (topic) باشد.

2-background: پس زمینه ای است که باید ر اجع به موضوع ارائه بدهیم.

Evidence: باید مدرکی ارائه کنیم که نشان دهد چرا از این کلمات استفاده می کنیم.

Analysis: مدرکی را که برای تایید ارتباط معنایی کلمات با یکدیگر ارائه کرده ایم را  باید آنالیز کنیم.

Restakement: عنوان نوشته را باید دوباره بیان کنیم و یادآوری کنیم که راجع به چه موضوعی داریم صحبت میکنیم.

نوشتن پارگراف در زبان انگلیسی

 

چکارکنیم که در نوشتن پارگراف در زبان انگلیسی نوشته های ما به هم مرتبط باشند؟

ابتدا موضوع اصلی متن رو مشخص می کنیم، و تا آنجا که می توانید موضوع را از حالت کلی به حالت جزیی در بیاورید. اول به جزئیات یک موضوع کلی میپردازیم تا علاوه بر ذکر تمام موارد مربوط به موضوع یک مقاله و نوشته ی کامل ارائه دهیم.

علاوه براین تمرکز بر جزییات یک عنوان مطالب بیشتری را به ما یادآور میشود.

مثال:  عنوان اصلی : difference between human and animals (تفاوت های انسان وحیوانات)

درنوشتن مطلب برای این عنوان باید مشخص کنیم انسان ها و حیوانات چه ویژگی های مشترکی دارند تا به مقایسه ی آن ها در انسان ها و حیوانات بپردازیم. مثلا انسان و حیوان هر دو دارای هوش میباشند، اما هوش و توانایی در هر دو متفاوت است.

مقایسه ی هوش در انسان و حیوان

1- در هر کدام یادگیری به چه صورت است؟

2-چطور تربیت میشوند؟

3-چطور رشد میکنند؟

گزینه ی سه ربطی به موضوع هوش ندارد، پس باید آن را حذف کرد و در مورد مربوطه به آن اشاره کرد. مثلا در عنوان زیر C باعث به هم ریختگی و نا مربوط بودن کلمات به یگدیگر شده و در نهایت باعث به هم ریختگی مفهوم جمله میشود. پس در اینجا برای ایجاد Coherence  و ایجاد نظم و یکپارچگی در جمله، گزینه C از موارد حذف خواهد شد.

A     B     C      D

cohesion

اصل دوم در نوشتن پارگراف در زبان انگلیسی کلمه ی cohesion به معنای ارتباط منطقی میباشد. استفاده از این کلمه به معنای برقراری ارتباط و هماهنگی بین جملات و پارگراف ها است.

برای ارتباط بین پارگراف ها باید از کلمات مشابه و مترادف، کلمات کلیدی و استفاده از ضمیرها بین پارگراف ها، به کرات استفاده شود تا ربطی موضوعی در جملات و پارگراف ها مشهود شود.

برای بهبود کوهیژن باید هر پارگراف دارای یک هدف اصلی برمبنای موضوعی خاص باشد وبه خوبی ایده ی خورا بازگو کند.

بهتر است برای آشنایی بیشتر با این موضوعات از جدیدترین کتاب های آموزش زبان دیدن کنید و با جدیدترین روش های نوشتن آشنا شوید.

امتیازدهی به blog