فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی

اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی

مهم است که بین اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی تمایز قائل شویم زیرا کاربرد آنها متفاوت است. در دستور زبان انگلیسی به کلماتی که به افراد، مکان ها یا چیزها اشاره می کنند اسم می گویند. آنها را می توان به روش های مختلفی طبقه بندی کرد.

یکی از راه‌های طبقه‌بندی اسم‌ها این است که آیا می‌توان آنها را شمارش کرد یا خیر؟ بسیاری از اشتباهات انگلیسی مربوط به این نکته است. البته زبان آموزان در مباحث گرامری مربوط به Relative Pronouns هم اشتباهات زیادی مرتکب میشوند.

با خواندن این lمقاله متوجه این اشتباه خواهید شد:

اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش چیست؟ نحوه استفاده صحیح از آنها در جمله چگونه است؟

اسامی قابل شمارش

اسم های قابل شمارش کلماتی هستند که قابل شمارش هستند. شکل مفرد و جمع دارند. آنها معمولاً به چیزهایی اشاره می کنند.
اکثر اسامی قابل شمارش با افزودن یک “s” در انتهای کلمه به جمع تبدیل می شوند.

اسم های قابل شمارش برای چیزهایی هستند که می توانیم با استفاده از اعداد بشماریم. آنها یک حالت مفرد و یک جمع دارند.
شکل مفرد می تواند از تعیین کننده “a” یا “an” استفاده کند. اگر بخواهید در مورد مقدار یک اسم قابل شمارش بپرسید، می‌پرسید “چند؟” همراه با جمع اسم قابل شمارش.

(اسامی مفرد) Singular
one dog
one horse
one man
one idea
one shop

Plural ( اسامی جمع)
two dogs
two horses
two men
two ideas
two shops

مثال:

او سه سگ دارد. .She has three dogs
من صاحب خانه هستم . I own a house
دوتا کتاب میخوام لطفا .I would like two books please
شما چند تا دوست دارید؟ ?How many friends do you have

 

اسامی غیر قابل شمارش

اسم های غیرقابل شمارش برای چیزهایی هستند که نمی توانیم آنها را با اعداد بشماریم. آنها ممکن است نام ایده‌ها یا کیفیت‌های انتزاعی یا اشیای فیزیکی باشند که خیلی کوچک یا بی‌شکل هستند (مایع، پودر، گاز و غیره). اسم های غیرقابل شمارش با فعل مفرد استفاده می شوند.
معمولاً شکل جمع ندارند.

مثال:

tea
sugar
water
air
rice
knowledge
beauty
anger
fear
love
money
research
safety
evidence

ما نمی توانیم از a/an با این اسم ها برای اسمی غیر قابل شمارش استفاده کنیم. برای بیان مقداری از یک اسم غیرقابل شمارش، از یک کلمه یا عبارتی مانند some, a lot of, much, a bit of, a lot of استفاده کنید یا از اندازه گیری دقیقی مانند cup of, a bag of, 1kg of استفاده کنید. 1 لیتر، یک مشت، یک خرج، یک ساعت، در روز اگر بخواهید در مورد مقدار یک اسم غیرقابل شمارش بپرسید، می پرسید “چقدر؟

مثال:

تحقیقات زیادی در مورد علل این بیماری انجام شده است. . There has been a lot of research into the causes of this disease

او قبل از مصاحبه به من توصیه های زیادی کرد. . He gave me a great deal of advice before my interview

آیا می توانید اطلاعاتی در مورد اسامی غیرقابل شمارش به من بدهید؟ ?Can you give me some information about uncountable nouns

قند زیادی برایش باقی نمانده بود. He did not have much sugar left

1 فنجان آب، 300 گرم آرد و 1 قاشق چایخوری نمک را اندازه کنید. . Measure 1 cup of water, 300g of flour, and 1 teaspoon of salt
چقدر برنج میخوای؟ ? How much rice do you want

اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
نقاط مشکل

برخی از اسم ها در زبان های دیگر قابل شمارش هستند اما در انگلیسی غیرقابل شمارش هستند. آنها باید قوانین اسامی غیرقابل شمارش را رعایت کنند.
رایج ترین آنها عبارتند از: اسکان، مشاوره، چمدان، رفتار، نان، مبلمان، اطلاعات، چمدان، اخبار، پیشرفت، ترافیک، سفر، مشکل، آب و هوا، کار.

مثال:

من می خواهم یک توصیه به شما کنم.
چقدر نان بیاورم؟
امروز زیاد پیشرفت نکردم
این برای من خیلی دردسر به نظر می رسد.
دیروز یک ساعت کار کردیم.
I would like to give you some advice.
How much bread should I bring?
I didn’t make much progress today.
This looks like a lot of trouble to me.
We did an hour of work yesterday.

مراقب اسم مو باشید که معمولاً در انگلیسی غیرقابل شمارش است، بنابراین به صورت جمع استفاده نمی شود. فقط در صورت اشاره به موهای فردی قابل شمارش است.
مثال:

او موهای بلند بلوند دارد.
موهای بچه مجعد بود.
دیروز موهامو شستم
پدرم الان چند تا موی سفید می شود. (اشاره به تک تک موها)
تو سوپم یه مو پیدا کردم! (به یک تار مو اشاره دارد)

She has long blond hair.
The child’s hair was curly.
I washed my hair yesterday.
My father is getting a few grey hairs now. (refers to individual hairs)
I found a hair in my soup! (refers to a single strand of hair)

 

مشاهده کردید که مباحث گرامری اونقدر ها هم سخت نیست انتشارات دهکده زبان سعی می کند در بخش بلاگ سایت گاها مطالبی را با زبان ساده عنوان کند که درکش برای همگان ساده باشد.

5/5 - (2 امتیاز)