سبد خرید

سبد: محصولات 0 x 0ریال
سبد شما خالیست
0ریال 0ریال 0 Kg 0ریال 0ریال   /book/amoozeshi-menu/amoozeshi-koodakan/cart/add.html /book/amoozeshi-menu/amoozeshi-koodakan/cart/refresh.html /component/jshopping/product/view.html?Itemid=0 Please select the product options. Some product parameters not filled. Continue? This product can not be bought in such quantity. Quantity at cart has not upgraded. محصول با موفقیت به سبد خرید شما افزوده شد

BPMLogo

مرتب شده بر اساس: orderby نمایش:
كتاب فاميلي اند فرنداستارتر Family and Friends از سري مجموعه Family and Friends در 7 سطح (starter, 1,2,3,4,5,6) ميباشد كه با ترکيب هجاي کلمات (phonics) به آموزش مهارت هاي چهارگانه (گفتاري، شنيداري، خواندن و نوشتن) مي پردازد.
700,000ریال
كتاب فاميلي اند فرند 1 Family and Friends 1 از سري مجموعه Family and Friends در 7 سطح (starter, 1,2,3,4,5,6) ميباشد كه با ترکيب هجاي کلمات (phonics) به آموزش مهارت هاي چهارگانه (گفتاري، شنيداري، خواندن و نوشتن) مي پردازد.
650,000ریال
كتاب فاميلي اند فرند 2 Family and Friends 2 از سري مجموعه Family and Friends در 7 سطح (starter, 1,2,3,4,5,6) ميباشد كه با ترکيب هجاي کلمات (phonics) به آموزش مهارت هاي چهارگانه (گفتاري، شنيداري، خواندن و نوشتن) مي پردازد.
650,000ریال
كتاب فاميلي اند فرند 3 Family and Friends 3 از سري مجموعه Family and Friends در 7 سطح (starter, 1,2,3,4,5,6) ميباشد كه با ترکيب هجاي کلمات (phonics) به آموزش مهارت هاي چهارگانه (گفتاري، شنيداري، خواندن و نوشتن) مي پردازد.
650,000ریال
كتاب فاميلي اند فرند 4 Family and Friends 4 از سري مجموعه Family and Friends در 7 سطح (starter, 1,2,3,4,5,6) ميباشد كه با ترکيب هجاي کلمات (phonics) به آموزش مهارت هاي چهارگانه (گفتاري، شنيداري، خواندن و نوشتن) مي پردازد.
650,000ریال
كتاب فاميلي اند فرند 5 Family and Friends 5 از سري مجموعه Family and Friends در 7 سطح (starter, 1,2,3,4,5,6) ميباشد كه با ترکيب هجاي کلمات (phonics) به آموزش مهارت هاي چهارگانه (گفتاري، شنيداري، خواندن و نوشتن) مي پردازد.
650,000ریال
كتاب فاميلي اند فرند 6 Family and Friends 6 از سري مجموعه Family and Friends در 7 سطح (starter, 1,2,3,4,5,6) ميباشد كه با ترکيب هجاي کلمات (phonics) به آموزش مهارت هاي چهارگانه (گفتاري، شنيداري، خواندن و نوشتن) مي پردازد.
650,000ریال
کتاب گرامر فرندز 1 Grammar Friends 1 در گام اول با آشنا سازی کودکان با معنا واژه ها فهم و یادگیری را آسان می سازد سپس با برنامه درسی مشخص به آموزش نکات گرامری می پردازد.
300,000ریال
کتاب گرامر فرندز 2 Grammar Friends 2 در گام اول با آشنا سازی کودکان با معنا واژه ها فهم و یادگیری را آسان می سازد سپس با برنامه درسی مشخص به آموزش نکات گرامری می پردازد.
300,000ریال
کتاب گرامر فرندز 3 Grammar Friends 3 در گام اول با آشنا سازی کودکان با معنا واژه ها فهم و یادگیری را آسان می سازد سپس با برنامه درسی مشخص به آموزش نکات گرامری می پردازد.
300,000ریال
طراحی و اجرا آموزشگاه پارس

جستجوی محصولات


جستجو پیشرفته

ورودکاربران 

message box

image01